Author Archives: atp

Umowa ATP (A - aqreement, umowa; T - transport; P- perisahble, szybko psująca się żywność) określa:

  • temperatury transportu artykułów zamrożonych i schłodzonych,
  • rodzaje (klasyfikacje) pojazdów transportowych (I - izotermy, R - lodownie, F - chłodnie, C -nadwozia ogrzewane),
  • metody badań nadwozi (zabudów izotermicznych oraz agregatów chłodniczych).

Podstawą klasyfikacji w poszczególnych grupach nadwozi jest rodzaj izolacji termicznej charakteryzowanej globalnym współczynnikiem przenikania ciepła - k (przy k ≤ 0,4 W/(m²·K) - izolacja wzmocniona R, przy k od 0,4 do 0,7 W/(m²·K) - izolacja normalna N) oraz zakres gwarantowanych temperatur transportowych (zależy od rodzaju izolacji oraz wydajności agregatu chłodniczego lub grzewczego). Najbardziej uniwersalna klasa nadwozi chłodniczych FRC umożliwia transport żywności w temperaturach od -20°C do +12°C (obejmuje to artykuły głęboko zamrożone, zamrożone i schłodzone). Z kolei nadwozie klasy FNA jest przystosowane do transportu artykułów schłodzonych (zakres temp. od 0°C do +12°C). Kierowca pojazdu przewożącego żywność w warunkach chłodniczych powinien posiadać oryginał ważnego certyfikatu ATP, na ścianie czołowej musi być przymocowana tabliczka wg wzoru ATP (z numerem certyfikatu i nadwozia, klasę ATP i terminem ważności), zaś na ścianach bocznych (w górnych przednich narożnikach) umieszcza się niebieskie napisy z klasą np. FRC oraz terminem ważności certyfikatu np. 01.2010.