Kontakt

Politechnika Poznańska
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48616652655, +48505647776, +48607082885

e-mail: przemyslaw.tyczewski@put.poznan.pl