Certyfikaty

Zamieszczone w poniższej wyszukiwarce dane mają charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek niejasności, nieścisłości lub też braku danego certyfikatu prosimy o kontakt z Laboratorium.

Wyszukiwarka zawiera świadectwa ATP wydane przez Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej.

WYSZUKIWARKA CERTYFIKATÓW