Oferta

  • badania certyfikacyjne nadwozi izotermicznych i chłodniczych na zgodność z wymogami Umowy ATP
  • diagnostyka termowizyjna nadwozi (wspomaganie rozwoju konstrukcji i technologii, określanie zakresu i weryfikacja jakości napraw)
  • konsultacje przy wdrażaniu systemu HACCP w przedsiębiorstwach transportujących żywność